การศึกษา

สิทธิ

ทั้งเจ้าของร้านอาหารและพนักงานต่างก็มีสิทธิและได้รับความคุ้มครอง ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญของสิทธิและการคุ้มครอง:

สิทธิและการคุ้มครองสำหรับเจ้าของร้านอาหาร:


อิสรภาพทางธุรกิจ:
เจ้าของร้านอาหารมีสิทธิ์ในการดำเนินการและจัดการธุรกิจร้านอาหารของตนเองอย่างอิสระ รวมถึงกำหนดนโยบาย เมนู ราคา และการจ้างพนักงาน

การคุ้มครองสัญญา:
เจ้าของร้านอาหารได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสัญญาในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ พนักงาน และสัญญาเช่า

สิทธิการจัดการพนักงาน:
เจ้าของร้านอาหารมีสิทธิ์จ้าง เลิกจ้าง และจัดการพนักงานร้านอาหารของตนโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานร้านอาหาร:
ฟลอริด้าอนุญาตให้เจ้าของร้านอาหารจ่ายค่าแรงเงินสดที่ต่ำกว่าให้กับพนักงานที่ให้ทิปตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต ด้วยความเข้าใจว่าทิปที่พนักงานได้รับจะสร้างความแตกต่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

สิทธิและความคุ้มครองสำหรับพนักงานร้านอาหาร:


ค่าแรงขั้นต่ำ:
ฟลอริดาได้กำหนดมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2022 ค่าแรงขั้นต่ำคือ $11.00 ต่อชั่วโมง

ชั่วโมงการทำงานและค่าล่วงเวลา:
พนักงานมีสิทธิได้รับชั่วโมงการทำงานและค่าล่วงเวลาที่เหมาะสม ควรให้ค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติ

ความปลอดภัยและการคุ้มครองสุขภาพ:
พนักงานมีสิทธิในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เจ้าของร้านอาหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน จัดหาการฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็น และป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

การห้ามการเลือกปฏิบัติ:
พนักงานมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือความพิการ กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐฟลอริดาปกป้องพนักงานจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกรูปแบบ

สิทธิของสหภาพ:
ภายใต้กฎหมายแรงงานของรัฐฟลอริดา พนักงานมีสิทธิ์เข้าร่วมในสหภาพแรงงานและร่วมเจรจาต่อรองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของตน

สิทธิและความคุ้มครองสำหรับพนักงานที่ให้ทิป:


มาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำ:
ฟลอริดาได้กำหนดมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่ได้รับทิปจะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2021 ค่าจ้างขั้นต่ำที่ให้ทิปในฟลอริดาอยู่ที่ 5.63 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง หากจำนวนทิปและค่าจ้างเงินสดรวมกันไม่ถึงค่าจ้างขั้นต่ำ นายจ้างจะต้องชดเชยส่วนต่าง

การรวมทิปอย่างยุติธรรม:
Florida อนุญาตให้มีการรวมทิปที่สมเหตุสมผลระหว่างพนักงานที่ให้ทิป โดยเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทิประหว่างทั้งทีมหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการเตรียมการให้ทิปมีความยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามในการยักยอกทิป:
ฟลอริดาห้ามไม่ให้นายจ้างหรือผู้จัดการยักยอก หัก ณ ที่จ่าย หรือใช้ทิปพนักงาน

การห้ามการเลือกปฏิบัติ:
พนักงานที่ถูกให้ทิปมีสิทธิได้รับการปฏิบัติและปกป้องอย่างเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือความทุพพลภาพ

รับสมัครงาน

การรับสมัครเป็นกระบวนการสำคัญในการค้นหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมทีมของคุณในอุตสาหกรรมร้านอาหารและบริการอาหาร ที่สมาคมและมูลนิธิการศึกษา เราตระหนักถึงความท้าทายและความสำคัญของการสรรหาผู้มีความสามารถระดับสูง เรามีแหล่งข้อมูลและการสนับสนุนอันมีค่าเพื่อช่วยปรับปรุงความพยายามในการสรรหาบุคลากรของคุณ เราเชื่อมโยงคุณกับกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายซึ่งหลงใหลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายและพันธมิตรในอุตสาหกรรมของเรา โครงการด้านการศึกษาและการริเริ่มการฝึกอบรมของเรายังมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้มีความสามารถโดยการแสดงโอกาสการเติบโตและการพัฒนาที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างคำอธิบายลักษณะงานที่น่าสนใจ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ และการดำเนินการสัมภาษณ์อย่างละเอียด นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยคุณในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่น่าดึงดูดใจ เสนอแพ็คเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และการใช้กลยุทธ์การรักษาพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพึงพอใจในระยะยาว

ด้วยการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเรา คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาและดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุดให้เข้าร่วมทีมของคุณได้ เราสามารถสร้างพนักงานที่มีความสามารถและมีความทุ่มเทร่วมกัน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จและการเติบโตของร้านอาหารหรือสถานบริการด้านอาหารของคุณ

กฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย:

ฟลอริดาได้ออกกฎหมายและข้อบังคับเพื่อให้แน่ใจว่าร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ข้อบังคับเหล่านี้รวมถึง:

 

  • การจัดการและจัดเก็บอาหาร: กฎระเบียบกำหนดให้ร้านอาหารจัดการและจัดเก็บอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุมอุณหภูมิของอาหารที่เหมาะสม วิธีการเก็บอาหารที่เหมาะสม และการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในร้านอาหาร: ร้านอาหารต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมถึงการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมืออย่างเพียงพอ และการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอุปกรณ์ในครัว
  • สุขอนามัยและสุขภาพของพนักงาน: พนักงานต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือ สวมชุดทำงานที่เหมาะสม และผ้าคลุมผม นอกจากนี้ พนักงานอาจต้องหยุดงานชั่วคราวเมื่อมีโรคติดเชื้อ

ใบอนุญาตร้านอาหาร:

ร้านอาหารในฟลอริด้าจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง (ใบอนุญาตร้านอาหาร) เพื่อดำเนินธุรกิจ ใบอนุญาตเหล่านี้มักจะออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ร้านอาหารจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการอาหารที่เหมาะสม และการจัดเก็บ ฯลฯ เพื่อรับและรักษาใบอนุญาตร้านอาหารของตน

การตรวจสุขภาพ:

ฟลอริดากำหนดให้มีการตรวจสุขภาพร้านอาหารเป็นประจำ หน่วยงานด้านสุขภาพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบอาจครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น การจัดเก็บและการจัดการอาหาร ความสะอาดของสถานที่ สุขอนามัยของพนักงาน และสุขภาพ หากพบการละเมิด อาจมีการดำเนินการเพื่อให้ร้านอาหารแก้ไขปัญหา